Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"

Hi vọng sau khi áp dụng ESLint vào thì sẽ không để "thằng" code sau bạn vừa code vừa "chửi thằng code trước" nữa. hia hia
Để giữ code của mình theo một phong cách nhất quán cũng như để người khác dễ "dọn dẹp" sau đó thì chúng ta cần đặt ra một quy chuẩn cho code.

Ở đây mình sử dụng ESLint cho project NodeJS của mình.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"

1. Cài đặt môi trường

Đầu tiên, bạn hãy mở mục Extensions trong VS Code rồi tìm kiếm ESLint và cài đặt nó.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"


Tiếp theo đó, chúng ta mở CMD để tạo project NodeJS và mở nó bằng VS Code:
mkdir node-eslint && cd node-eslint && npm init -y && code .
Tiếp theo, mở Terminal trong VS Code và chạy lệnh init ESLint:
npm init @eslint/config
Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"
Chọn To check syntax, find problems and enforce code style.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Chọn tiếp CommonJS (require/exports).

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Chọn None of these.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Ở đây minh không sử dụng Typescript nên chọn tiếp vào No.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Mục tiêu chỉ chạy NodeJS nên mình bỏ tick Browser và tick vào Node.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Chọn Use a popular style guide.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Tiếp theo chọn Standard thay vì Airbnb vì mình thấy nó "xịn" hơn.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Chọn định dạng của file config, ở đây mình chọn Javascript.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Chọn Yes để cài đặt các package hỗ trợ cho ESLint.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Chọn npm hoặc yarn tùy thích với các bạn, ở đây mình chọn yarn.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Sau khi chạy xong, chúng ta sẽ có được file .eslintrc.js chứa các config và rules của project.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"2. Sử dụng ESLint

Có 2 cách phổ biến để bạn có thể sử dụng ESLint cho project của mình là:
  • Sử dụng lệnh trong Terminal
  • Sử dụng command của VS Code

2.1. Sử dụng lệnh trong Terminal

Để chạy lệnh thuận tiện thì chúng ta có 2 cách.

Cách 1: Chạy trực tiếp lệnh sau ở Terminal
eslint --fix ./*.js
Cách 2: Thêm lệnh vào scripts trong file package.json.
"lint:fix": "eslint --fix ./*.js"
Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Sau đó chạy nó trong Terminal

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Sau khi chạy một trong hai cách trên, nó sẽ tự động sửa các lỗi đang có trong project của bạn.

2.2. Sử dụng command của VS Code.

Trong VS Code, chúng ta sử dụng command sau để bật tính năng của ESLint
Ctrl + Shift + P
sau đó nhập vào:
ESLint: Fix all auto-fixable Problems
và enter, ESLint sẽ tự động sửa lỗi trong file .js mà bạn đang mở.

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Và đây là kết quả:

Thêm ESLint vào Project NodeJS để giữ code của bạn luôn "sạch" và "đẹp"Kết luận

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, hi vọng sau khi áp dụng ESLint vào thì sẽ không để "thằng" code sau bạn vừa code vừa "chửi thằng code trước" nữa. hia hia

Getting Info...

إرسال تعليق

Chấp nhận Cookies
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Xem thêm
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và tải lại trang web.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, bạn vui lòng đưa trang web của chúng tôi vào white list trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Xin lỗi! Trang web không khả dụng ở quốc gia của bạn!